Hoe gaat het kabinet nu de tol betalen?


Ik heb eigenlijk nooit eerder zo’n eensgezindheid gezien als in de afgelopen weken in Zeeland inzake het afblazen van de komst van de marinierskazerne.
Provinciale Staten, alle dertien gemeentes, alle politieke partijen en de burgers, we zijn het allemaal wel met elkaar eens. We zijn allemaal besodemieterd. We zijn belogen en bedrogen.
Eensgezindheid ontstaat vaak pas als je een gezamenlijke vijand hebt, die hebben we. In dit geval is dat ons kabinet.
Oké, Barbara Visser gaf toe een fout te hebben gemaakt. Dat was volgens haar vooral een fout in de communicatie, ze zei negentien keer sorry in het debat waarbij de publieke tribune uitpuilde met Zeeuwen. Dat waren niet zomaar Zeeuwen. Op de tribune zaten burgemeesters, Statenleden, raadsleden en betrokken Zeeuwen die de moeite namen ‘helemaal’ naar Den Haag te gaan. Zeeland-Den Haag is in kilometers gerekend net zo ver als Den Haag-Zeeland, toch lijkt de afstand tot Zeeland voor onze bestuurders in Den Haag veel groter.

Excuses
Afgelopen donderdag bood onze Minister President in Vlissingen volgens iemand in de zaal die het had geturfd nog vierentwintig keer excuses aan.
Als Barbara Visser na het debat was afgetreden waren we nog steeds even besodemieterd geweest, maar had dat de pijn wel verzacht. Dan waren er namelijk politieke consequenties getrokken zoals het hoort, er zou politieke verantwoording zijn afgelegd, daarvoor is sorry niet voldoende.
Barbara Visser is volgens onze Minister-President één van de betrouwbaarste mensen die hij kent. En daar was hij afgelopen donderdag in Vlissingen ongekend fel over.
Dat zegt dan waarschijnlijk vooral iets over zijn kennissenkring, Zeeuwse bestuurders hebben die ervaring met haar namelijk niet.
Met 43 keer sorry zeggen win je verloren vertrouwen niet terug  maar groeit wel de achterdocht verder. Hoe kun je ooit nog afspraken maken met een overheid als die met 43 sorry’s en een zak geld eenzijdig kunnen worden afgekocht?
Wanbestuur, bewuste misleiding en bedrog tussen overheden downplayen als een fout, Zeeuwse Kamerleden die omwille van fractiediscipline niet eens de best milde motie van afkeuring tegen Visser steunden. Na dat debat voelden de Zeeuwen zich nogmaals verraden. Kamerleden dienen de regering te controleren in een duaal stelsel, ook als je eigen partij in die regering zit. Een Kamerlid zou op de eerste plaats een volksvertegenwoordiger moeten zijn, maar is steeds vaker slechts een backbencher.

Argumenten
De argumenten voor het afblazen van de komst van de marinierskazerne worden ook niet geslikt door de Zeeuwen. De uitstroom bij de mariniers is niet groter dan de uitstroom bij andere onderdelen van Defensie en met het risico dat een deel niet zou zouden willen meeverhuizen is in 2012 al rekening gehouden. Zo is te lezen in diverse documenten van destijds dat wervingen voor nieuwe lichtingen via een speciaal ‘communicatieplan’ vooral in het zuidwesten van het land zou gaan plaatsvinden. Zover is het echter nooit gekomen.
Voor dit verraad moet dit kabinet nu de tol gaan betalen. Volgens VVD-gedeputeerde Dick van der Velde: “Het moet wel zeer doen in Den Haag.”

Ruimhartig
Technisch gezien ligt er een voorgenomen besluit gekoppeld aan een ‘ruimhartige’ compensatie voor de provincie Zeeland waar Zeeland ook mee kan leven.
Op mijn vraag aan de Minister President wat er zou gebeuren als Zeeland niet akkoord gaat met een voorgestelde compensatie kreeg ik geen antwoord. Als ik de deze week aangenomen motie goed lees komt er dan gewoon een Marinierskazerne in Zeeland want volgt er dan geen nieuw besluit, dan moet straks Nieuw-Milligen weer gecompenseerd worden, al liggen er daar volgens mij nog geen getekende contracten. Wat voor Den Haag ruimhartig betekent, zou voor Zeeland wel eens lang niet ruimhartig genoeg kunnen zijn.
Ik heb berekeningen voor een compensatie gezien die variëren van 864 miljoen tot 2 miljard compensatie. Als we uiteindelijk uitkomen in het midden is dat ongeveer 1,5 miljard en een miljoen per muitende marinier.
Stuur Barbara Visser naar haar mariniers met een zak geld, bied elk gezin 50.000 euro belastingvrije compensatie als ze bereid zijn toch te verhuizen en als ze akkoord gaan kost dit bedrog nog maar een tiende van het belastinggeld dat het straks waarschijnlijk gaat kosten. Maar ik denk persoonlijk dat het daarvoor nu te laat is, dat had ze veel eerder moeten doen. Hier heeft de personeelschef besloten contracten eenzijdig op te zeggen.
Althans zo is het beeld hier in Zeeland, maar waar was de minister de afgelopen tijd? Waar was Ank Bijleveld? Wat was haar rol?

Wientjes
Bernard Wientjes is nu aangesteld als speciaal adviseur, het woord gezant wordt inmiddels zorgvuldig vermeden, die stuur je immers naar onderontwikkelde verre gebieden en Zeeland is echt gewoon een deel van Nederland, net als Groningen en Limburg dat zijn.
Nu de gesprekken over een mogelijke compensatie dichterbij komen zie ik ook de eerste wrevel ontstaan over het verdelen van de poet. Vlissingers vinden dat het vooral en eerst om Vlissingen moet gaan. Natuurlijk moeten de al gedane investeringen door de gemeente Vlissingen vergoed worden plus een fikse schadevergoeding dat staat buiten kijf lijkt me. De marinierskazerne was echter geen ‘cadeautje’ voor enkel Vlissingen, het was een compensatie voor het weghalen van veel rijksdiensten uit heel Zeeland. In Zeeuws-Vlaanderen waren dat o.a. het UWV, de belastingdienst, de Kamer van Koophandel, de rechtbank.
De compensatie zal dan ook moeten bestaan uit maatregelen die de hele Zeeuwse economie versterken, die de diversiteit in bedrijvigheid doet toenemen, die het vestigingsklimaat verbeteren, de verbindingen verbeteren en die de leefbaarheid niet verder aantasten en liever nog verbeteren.
En het zou heel fijn zijn dat het compensatiegeld geoormerkt wordt voor de te realiseren doelen om te voorkomen dat er weer vele miljoenen in prestigeprojecten worden geïnvesteerd waar elk jaar geld bij moet en geen Zeeuwse burger iets mee opschiet. Daar heeft onze Provincie namelijk nogal een handje van.

Verbindingen
Het grootste probleem en de grootste rem op de economie hier zijn volgens mij de verbindingen. Het openbaar vervoer is uitgekleed, Vlissingen lag voor West-Zeeuws Vlaanderen nog nooit zo ver weg. Toen we nog een volwaardig autoveer en geen tunnel hadden (tot begin 2003) kwam ik wel wekelijks in Vlissingen. Ik winkelde er, we gingen er naar de film, de veerboot was het begin van vrijwel elke reis naar de rest van het land. Er was slechte koffie (voor de koffie van vandaag moet je morgen komen was altijd de grap), er waren kroketten die je kon buigen zonder te breken en we spraken elkaar in de salon. Er was altijd een gezonde rivaliteit tussen Vlissingers en Bressiaanders. We spreken een ander dialect en als we het over de overkant hebben bedoelen we iets anders.
“Hie kom van d’n overkant”
“Njì, hie kom van d’n overkant”
Ik kom er sinds de komst van de tunnel en het uitkleden van het veer tot fiets-voetveer zonder koffie en kroketten en met een slechte en uitgeklede dienstregeling zelden meer maar de skyline van Vlissingen bij een mooie ondergaande zon is natuurlijk prachtig.
De enige plek waar je de stad Vlissingen met een blinkende boulevard op zijn mooist kunt zien is vanaf het strand in Breskens waar je bij laag water al op het grondgebied van de gemeente Vlissingen staat. Maar Vlissingen ligt verder weg dan ooit. Het is een uur rijden door de tunnel, op een uur zit ik ook in Antwerpen en als het verkeer meezit zelfs in Brussel. We gaan nu in Knokke, Brugge of Gent naar de film.
En de Vlissingers zelf zien we hier in Zeeuws-Vlaanderen ook steeds minder, we moeten het vooral van de Belgen hebben.

Kassa
De tol van de tunnel is inmiddels de kassa van de Provincie Zeeland geworden. Er komt elk jaar ruim 30 miljoen aan tolgelden binnen voornamelijk opgebracht door Zeeuwen die geen enkel alternatief hebben. En die ruim 30 miljoen wil de Provincie nog lang niet kwijt.
De zes tolvrije dagen die inmiddels zijn ingesteld zijn allemaal zaterdagen, leuk voor recreatief verkeer maar er is geen bedrijf of Zeeuw die voor werk of verplichtingen veelvuldig gebruik van die tunnel moet maken die daar echt iets aan heeft.
De vers opgerichte stichting Westerscheldetunnel Tolvrij (dit is het moment!) wil graag aan tafel met Wientjes, het kan toch niet zo zijn dat deze speciaal adviseur enkel met de politiek gaat praten?
Ik ben van mening dat als snel te realiseren blijk van goede wil en slechts als onderdeel van een veel ruimere compensatie nog voor deze zomer de tol van de tunnel dient te worden afgeschaft.

2 reacties op “Hoe gaat het kabinet nu de tol betalen?

 1. Goed betoog Petra, compliment! De problematiek van Westzeeuwsvlaanderen is niet uniek, zie het Franse platteland. Dat vooruitzicht stemt niet vrolijk. De blik naar Vlaanderen richten is wellicht de beste oplossing in een eenwordend Europa.

 2. Beste Petra,
  Ik herken me helemaal in hetgeen je schrijft over de verregaande vervreemding die is ontstaan tussen Zeeuws Vlaanderen en Walcheren.De uitstapjes over en weer op “d’ Oude Boot” waren al een uitje op zich, voor jong en oud. Voor mij was Sluis zeker een keer of 10 per jaar een uitje. De winkeltjes toen, nodigden uit tot shoppen, zijn (te?) vaak vervangen door horeca, of beeld ik me dat in? In de zomer doe ik nog weleens een toertje op de fiets, met Sluis als keerpunt. Door de polder heen , langs de kust terug. Een meer volwaardige veerverbinding zou dat kunnen herstellen…….en betrouwbaarder!!
  Ik denk dat men zich in de Randstad en bij het korps hebben vergist in de mate van trots en blijdschap die zich verspreidde onder de Zeeuwen over de aangekondigde komst van “de kazerne”. Het is mede daarom dat de woede hier in het Zeeuwse zo groot is . Nog even los van de manier waarop.
  Ik denk ook dat er bij compensatie verder moet worden gekeken dan een financiële vergoeding. Gezien de uitgeklede voorzieningen alom zou het mooi zijn als daar wat hoognodig herstel werk aan wordt verricht. Goed voor de werkgelegenheid en voor het welbevinden van de inwoners. Zorgt er waarschijnlijk ook voor wat minder “uitstroom”.
  Ik hoop van harte dat de compensatie recht zal doen aan het verlies dat de Zeeuwen lijden en aan het terechte gevoel besodemietert te zijn. Maar vooral ook dat het geld goed zal worden aangewend ten faveure van alle ingezetenen en niet aan de “happy few”.

  Met vriendelijke groet vanaf d’overkant,

  Hans Francken

Reacties zijn gesloten.