Resultaten LibDem Enquête over Europa

“Daar geloof ik geen bal van!” Het was de reactie van Diederik Samsom op de resultaten van de enquête die de PVV onlangs liet uitvoeren door Peil,nl van Maurice de Hond.

Gelijke reacties zag ik enkele dagen terug toen uit de enquête van LibDem, die we ook door Maurice de Hond uit lieten voeren, bleek dat 73% van de Nederlanders best positief tegenover Europa staat, maar wel problemen heeft met de toenemende bemoeizucht en het democratisch gehalte van de EU. Alleen kwamen die reacties nu van de andere kant van het politieke spectrum. Schijnbaar zijn onderzoeksresultaten moeilijk te geloven als de uitkomst in strijd met je persoonlijke overtuiging is.
Wij hebben als LibDem (ja we, ik zit in het bestuur en sta op de kandidatenlijst) geprobeerd de vragen zo objectief mogelijk te formuleren. Hieronder publiceer ik de volledige vraagstellingen en de antwoorden.
We hebben natuurlijk ook de resultaten uitgesplitst naar de achterban van politieke partijen beschikbaar, maar ik beperk me hier tot de algemene percentages.
Nog een woord van dank aan Bas Paternotte, die wel wat met onze enquête wilde doen, alle benaderde (oude) media wilde dat niet omdat ze hun eigen onderzoeksbureaus hebben.

1.Welke stelling geeft uw houding ten aanzien van de Europese Unie het beste weer?

De Europese Unie is een goede zaak; wij moeten toe naar een federaal Europa. 9%
De Europese Unie biedt voordelen, maar er zijn te veel bevoegdheden aan Europa overgedragen. 33%
De Europese Unie is op zich goed, maar de besluitvorming is ondoorzichtig en ondemocratisch. 28%
De Europese Unie is goed zoals die nu is. 3%
Nederland zou uit de monetaire unie moeten stappen en de gulden weer moeten invoeren, maar wel lid blijven van de Europese Unie. 8%
Nederland zou de Europese Unie moeten verlaten. 14%
Weet niet/geen mening 3%
Anders, namelijk 2%

2-A. Stelling: De Haagse politiek heeft de uitslag van het referendum in 2005 serieus genomen.

Helemaal mee oneens 33%
Mee oneens 20%
Neutraal 35%
Mee eens  10%
Helemaal mee eens 3%

2-B. Stelling: Wij zijn de Europese Unie ingerommeld; aan de kiezer is nooit op een duidelijke manier gevraagd wat hij wilde.

Helemaal mee oneens 10%
Mee oneens 16%
Neutraal 17%
Mee eens  26%
Helemaal mee eens 30%

2-C. Stelling: De Haagse politiek heeft een duidelijk beeld van waar het met de Europese Unie naar toe moet.

Helemaal mee oneens 23%
Mee oneens 41%
Neutraal 26%
Mee eens  9%
Helemaal mee eens 1%

2-D. Stelling: Geen van de politieke partijen in de Tweede Kamer heeft een visie op de Europese Unie die mij aanspreekt.

Helemaal mee oneens 12%
Mee oneens 29%
Neutraal 35%
Mee eens  18%
Helemaal mee eens 7%

2-E. Stelling: Het grootste bezwaar dat ik tegen de Europese Unie heb is het gebrek aan democratie en controle op de macht.

Helemaal mee oneens 5%
Mee oneens 10%
Neutraal 17%
Mee eens  41%
Helemaal mee eens 27%

2-F. Stelling: Het grootste bezwaar dat ik tegen de Europese Unie heb is dat zij zich met te veel dingen bemoeit.

Helemaal mee oneens 7%
Mee oneens 14%
Neutraal 15%
Mee eens  34%
Helemaal mee eens 29%

2-G. Stelling: Het is een goede zaak dat de Europese Unie toeziet op het economisch beleid van de lidstaten.

Helemaal mee oneens 11%
Mee oneens 14%
Neutraal 20%
Mee eens  42%
Helemaal mee eens 13%

2-H. Stelling: Het is goed dat Nederland onder dwang van de Europese Unie bezuinigingen heeft doorgevoerd.

Helemaal mee oneens 21%
Mee oneens 24%
Neutraal 21%
Mee eens  28%
Helemaal mee eens 7%

2-I. Stelling: Wij hebben geen visie op Europa nodig; het is beter ad hoc te reageren op de problemen die zich voordoen.

Helemaal mee oneens 21%
Mee oneens 30%
Neutraal 22%
Mee eens  20%
Helemaal mee eens 7%

2-J. Stelling: Als de Europese Unie meer democratisch en transparant zou zijn, zou deze meer draagvlak hebben onder de bevolking.

Helemaal mee oneens 5%
Mee oneens 7%
Neutraal 17%
Mee eens  53%
Helemaal mee eens 18%

3. Als er een nieuwe partij zou zijn die serieus werk maakt van democratie in Europa, zou u daar dan op stemmen?

Ja 18%
Nee 26%
Misschien 48%
Weet niet 8%

Het verkiezingsprogramma van de Liberaal Democratische Partij vindt u hier.