Accijnzen (nog eens)

grenseconomieInmiddels zijn de accijnscijfers van 2013 ook vast wel bij Staatssecretaris Wiebes bekend. De douane heeft in ieder geval de accijnscijfers gedistilleerd 2013 inmiddels gecommuniceerd met de Slijtersunie. Op het eerste gezicht kwam er drie miljoen extra binnen ten opzichte van 2012. In 2012 was de opbrengst 319 miljoen, na de verhoging van 1 januari 2013 was dat in 2013 322 miljoen.
Er is in de begroting van 2013 echter gerekend met 19 miljoen aan extra inkomsten. 6% verhoging betekent volgens de rekenmeesters in Den Haag ook 6% meer inkomsten. Dat er van alles weglekt naar onze lachende buurlanden wordt niet meegerekend. Het banenverlies, de faillissementen, het missen van de bijbehorende BTW en de missende inkomstenbelasting van dat weglekkende deel tellen we voor het gemak ook gewoon niet mee.

Vertekend beeld
Die drie miljoen extra inkomsten in 2013 kostten tientallen winkels en honderden banen in de Nederlandse drankenbranche. Doordat accijnscijfers altijd een maand achterlopen zit in die cijfers ook december 2012. Door de op handen zijnde dubbele accijnsverhoging zijn er toen enorme inladingen gedaan door de grote ketens. Als je hier de cijfers mee corrigeert is er volgens Ron Andes, voorzitter van de Slijtersunie, maximaal 312 miljoen de schatkist in gerold.
Leg je die cijfers naast die van de gedistilleerd-producenten wordt het beeld een stuk dramatischer, volgens die cijfers zou de opbrengst voor de schatkist op 300 miljoen blijven steken (werkelijk 2013). Dat zou betekenen dat er in plaats van de begrote 6% meer, er juist 6% minder de schatkist invloeide. Deze cijfers zijn dus van VOOR de laatste verhoging van 1 januari 2014. De verwachting is dat door die extra laatste verhoging van 5,75%, er nog eens 4% minder binnen gaat komen. In het gunstigste geval wordt er dan in 2014 tussen de 285 en 300 miljoen accijnzen gedistilleerd binnengehaald en dat is fors minder dan de 317 miljoen van 2012. Het enige doel van de accijnsverhoging was overigens het vullen van de schatkist. Die wordt echter leger en ondertussen gaat de grenseconomie er verder aan.

accijnzen-afzet
Accijnzen gedistilleerd versus afzet 2002-2013. Rood zijn de jaren van wijzigingen accijnzen, 2003 +18%, 2006 terugdraaien, 2013 +6%. Cijfers zijn maand verschoven om pre-accijnsverhoging-inladingen in jaar verkoop ipv inkoop te zetten (naast accijnscijfers zijn ook de Nielsen-cijfers en die van producenten-importeurs gebruikt). Op 1 januari 2014 kwam er ook nog verhoging van 6% bovenop, als trend doorzet worden inkomsten schatkist nog dramatischer. (Bron cijfers: SpiritsNL)

Wijn
De wijnimporteurs zagen een val van 8% in afgezette volumes in 2013. Dat betekent dat er in 2013 26 miljoen liter wijn minder werd verkocht ten opzichte van 2012. Ook daar worden de begrote bedragen niet gehaald. 18% verhoging bracht daar 14% meer accijnsinkomsten op, maar wel een stuk minder BTW door de val in volume. En ook daar volgde nog een extra accijnsverhoging op 1 januari j.l..

Verschil in wijnaccijns met onze buurlanden. Bron: KVNW

Verschil in wijnaccijns per liter met onze buurlanden uitgedrukt in €. Bron: KVNW

Krimpregio’s zijn de dupe
Het gaat niet alleen om gedistilleerd, ook niet alleen om wijn of brandstof, ook niet alleen om tabak, het gaat inmiddels om de hele grenseconomie waarbij de hardste klappen vallen bij bedrijven in die grensregio’s.
Nu lopen die grensregio’s, niet geheel toevallig, zowat volledig parallel met wat we in dit land ook wel krimpregio’s noemen. Inwonersaantallen staan er onder druk doordat er weinig werkgelegenheid is. Krimpregio’s zijn economisch de zwakste gebieden van dit land. Daarom initieert Den Haag allerlei projecten om de economie en leefbaarheid in die krimpregio’s op peil te houden. Daar is geld voor vrijgemaakt. Dat is echter in combinatie met die accijnsverhogingen als een emmer willen vullen waarvan je eerst een groot gat in de bodem maakt.
Het zou zowel de krimpregio’s als de schatkist helpen als de verhogingen van 2014 EN 2013 zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Vorige keer duurde het drie jaar eer men het foute besluit terugdraaide, toen ging het alleen om drank en niet om alle accijnsgoederen. Ik mag hopen dat men ditmaal sneller tot inkeer komt, de schade die wordt aangericht is namelijk ook vele malen groter.
maximetweetAccijnscongres ONL
Maandag aanstaande (3 maart) vindt in Sluis het accijnscongres plaats georganiseerd door ONL. Er is nog plaats en iedereen uit het hele land is welkom.
Hier vind je het programma.


Één reactie op “Accijnzen (nog eens)

  1. Ik vind het dan wel vreemd, dat ik uit Zeeuws -Vlaanderen, geen enkele reaktie heb gekregen op de flyers die ik heb opgehangen over de aktie 7 Maart, je zou toch zeggen dat juist hier, in een grensstreek de mensen aktie willen, mijn tel nr stond er bij, wij gaan dan wel aan de overkant meehelpen, ben teleurgesteld

Reacties zijn gesloten.