Accijnscongres en verkiezingsretoriek

ONL organiseert op maandag 3 maart een groot accijnscongres in Sluis. Uiteraard heb ik me al aangemeld, het is immers een thuiswedstrijd. Mijn winkel zit tegenover het Belfort waar het congres plaatsvindt. Dit congres is interessant voor elke ondernemer in accijnsgoederen in de grensstreek. In de hele grensstreek van Groningen t/m Zeeuws-Vlaanderen.

Kunduzakkoord
Enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen willen politieke partijen natuurlijk dit onderwerp graag naar zich toetrekken. Ik heb daar persoonlijk wat moeite mee. De lokale fracties van de landelijke politieke partijen die in 2012 het Kunduz-akkoord ondertekenden dat voor de ellende in de grensstreken zorgde hebben we twee jaar lang niet gehoord.

Herfstakkoord
Pas in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen twee jaar later, als de destructieve maar voorspelde gevolgen van de verhogingen van 1 januari 2013 al honderden banen en tientallen bedrijven de kop hebben gekost worden ze wakker. Je hoorde ze ook amper in 2013 toen de signalen al duidelijk waren en er toch nog extra verhogingen voor 1 januari 2014 werden doorgevoerd, afgesproken in het herfstakkoord. Ik ben in ieder geval niet vergeten welke partijen beide akkoorden ondertekenden.
Ik ervaar de grensondernemershaat van die partijen elke dag weer tijdens elk gesprek met een hoofdschuddende potentiële klant die zonder te kopen weer mijn winkel verlaat.

Ondernemers voor ondernemers
Daarom is het ook goed dat het congres georganiseerd wordt door ONL, door een ondernemersplatform, en niet door een politieke partij. Elke politieke partij is welkom te komen luisteren naar getroffen ondernemers tijdens dat congres, maar ga onze ellende niet misbruiken voor verkiezingsretoriek. Ik had jullie graag gehoord in 2012 en 2013. Een stem baseer ik op wat een partij doet en deed, niet op wat een partij belooft te gaan doen maar niet deed.

Collega’s uit alle grensstreken: het congres vindt plaats op maandag. Velen van jullie zijn op maandag gesloten. Meld je aan, verzamelen kan in onze winkel tegenover het Belfort. Ik zal zorgen dat ik koffie en bolussen heb voor jullie. Laat je even weten of je erbij bent op 3 maart?