Resultaten LibDem Enquête over Europa

“Daar geloof ik geen bal van!” Het was de reactie van Diederik Samsom op de resultaten van de enquête die de PVV onlangs liet uitvoeren door Peil,nl van Maurice de Hond.

Gelijke reacties zag ik enkele dagen terug toen uit de enquête van LibDem, die we ook door Maurice de Hond uit lieten voeren, bleek dat 73% van de Nederlanders best positief tegenover Europa staat, maar wel problemen heeft met de toenemende bemoeizucht en het democratisch gehalte van de EU. Alleen kwamen die reacties nu van de andere kant van het politieke spectrum. Schijnbaar zijn onderzoeksresultaten moeilijk te geloven als de uitkomst in strijd met je persoonlijke overtuiging is.
Wij hebben als LibDem (ja we, ik zit in het bestuur en sta op de kandidatenlijst) geprobeerd de vragen zo objectief mogelijk te formuleren. Hieronder publiceer ik de volledige vraagstellingen en de antwoorden.
We hebben natuurlijk ook de resultaten uitgesplitst naar de achterban van politieke partijen beschikbaar, maar ik beperk me hier tot de algemene percentages.
Nog een woord van dank aan Bas Paternotte, die wel wat met onze enquête wilde doen, alle benaderde (oude) media wilde dat niet omdat ze hun eigen onderzoeksbureaus hebben. Lees verder

Presentatie stemwijzer

De lijsttrekkers van de zittende partijen waren er niet allemaal. Mark Rutte was er niet, Emile Roemer, Diederik Samsom, Geert Wilders en Hero Brinkman waren ook niet. De eerste drie hadden zich laten vervangen. Voor Geert stond geen stoel gereed. Die had zich waarschijnlijk keurig afgemeld, en bij Hero prijkte een lege stoel met naambordje.
Wie er daarentegen wel allemaal waren waren de lijsttrekkers van de nieuwe partijen. De partijen die nog niet in de kamer zitten maar wel op gestemd kan worden. Johan Vlemmix kwam hijgend en bezweet net op tijd binnengerend.
Ik was er ook, als secondant van Sammy van Tuyll, onze lijsttrekker. Er speelde zich een naar mijn mening toch wel vreemd schouwspel af voor mijn ogen. Aan de kant van de tafel waar de zittende lijsttrekkers (of hun vervangers) zaten dromden de cameraploegen zich om de stoelen heen waar de lijsttrekkers de stemwijzer invulden. Aan de andere kant van de tafel, de kant van de tafel waar de nieuwe lijsttrekkers zaten, was het zowat leeg.
Er waren vanmiddag acht nieuwe lijsttrekkers van acht nieuwe partijen die het voor elkaar gekregen hadden voldoende steunverklaringen te verzamelen midden in de vakantietijd. Acht partijen die zonder subsidies, en vaak ook zonder budget campagne voeren.
Nieuwe partijen, maar wel met een achterban. Want nieuwe partijen ontstaan niet uit het niets. Lees verder

Gratis water (persbericht)

Vandaag heeft GroenLinks een petitie gestart voor een wet op gratis kraanwater in
de horeca. LibDem is daar tegen, maar heeft een beter idee en stelt aan de horeca
gratis stickers ter beschikking als zij bij hun bestelling gratis kraanwater geven.
Het Nederlandse kraanwater is van hoge kwaliteit. Toch moet je vaak een duur watertje
bestellen als je een glas water bij je eten wilt. GroenLinks is een petitie gestart met als
doel een wetsvoorstel in te dienen die horeca-ondernemers verplicht om gratis
kraanwater bij een bestelling te leveren. Lees verder

Het MKB, voeding en de overheid

Ik schreef in het verleden wel vaker over grootwinkelbedrijven en verschraling van het aanbod van goede en gezonde voedingsmiddelen. Kritiek vanuit liberale principes op het onderstaande stuk zou kunnen zijn dat het stimuleren van het MKB vrije marktwerking tegenwerkt,  als vrije marktwerking echter leidt tot monopoly’s waarin bijvoorbeeld op dit moment nog slechts vier inkopers in Nederland bepalen wat het aanbod in de supermarkten is (en daarbij de prijs in de meeste gevallen leidend is boven de kwaliteit en gezondheid van producten) vind ik dat zelf niet meer liberaal. Daarom moeten er in mijn ogen een aantal dingen anders worden geregeld. Dit is op termijn zowel goed voor onze binnenlandse economie als voor de gezondheid.

Lees verder

De democratische drempel

Het klinkt best simpel om als nieuwe partij, naast het storten van een waarborgsom van   €11.250,00,  in alle kieskringen 30 ondersteuningsverklaringen binnen te halen om te mogen deelnemen aan de verkiezingen. De realiteit is echter verre van simpel. Af en toe werd ik er de afgelopen week wel bijna simpel van.
Die ondersteuningsverklaringen moeten fysiek op het gemeentehuis van de gemeente waar je als kiesgerechtigde staat geregistreerd worden ondertekend, onder het oog van een bevoegd ambtenaar.
Veel mensen zijn nu met vakantie, dat is de eerste handicap. Er zijn zelfs gemeentes waar ook de bevoegde ambtenaar met vakantie is en heel veel gemeentehuizen zijn alleen ’s ochtends geopend zodat mensen die deze week wel werken en ons best willen ondersteunen ook niet naar dat gemeentehuis kunnen.
Daarnaast zijn de ambtenaren niet altijd goed op de hoogte van de procedures waardoor mensen worden weggestuurd, of met een formulier zonder stempel (dus niet geldig) weer terug naar buiten komen.
De nieuwste kieskring, de BES-eilanden, leek ons bij voorbaat al onhaalbaar en daar hebben wij geen energie in gestopt.
Inmiddels hebben we de meeste kieskringen binnen, maar nog niet allemaal. We sleuren nog een paar dagen door.
De media mogen dan wel melden dat vandaag de laatste dag is om ondersteuningsverklaringen te ondertekenen op de gemeentehuizen, alle nieuwe partijen hebben nog tot vrijdagmiddag om ‘verzuimen te herstellen’, dus eventuele tekorten aan te vullen. In de circulaire van het ministerie van Binnenlandse zaken aan de gemeentes staat dan ook duidelijk dat de komende drie dagen ook nog ondersteund mag worden op de gemeentehuizen. Nu maar hopen dat de bevoegde ambtenaren hun circulaire goed hebben gelezen en die laatste cruciale ondersteuners niet wegsturen.
Vooral in de kieskringen Den Helder (alles in Noord-Holland boven Amsterdam) Assen (heel de provincie Drenthe) en Nijmegen (Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Neder-
Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal,
Wijchen, Zaltbommel) hebben wij nog veel ondersteuning nodig.
De andere kringen zijn binnen, of zo goed als binnen, maar de laatste paar ondersteuners zijn wel cruciaal. Omdat je maar één nieuwe partij mag ondersteunen is er ook nog het risico van ongeldige ondersteuningsverklaringen. Alle steun blijft dan ook welkom de komende dagen. Ze moeten uiterlijk vrijdagochtend in Haarlem zijn, aangezien daar pas ’s middags de post wordt bezorgd uiterlijk morgen posten.
Alvast bedankt voor uw steun.

Update: De steunverklaringen in de verzuimperiode mogen ook gescand en gemaild worden (en door ons uitgeprint) mail ze dan naar bestuur@libdem.nl.
Wel graag ook per post zodat de originelen later kunnen worden overlegd.

Democratie


Gisteren kreeg ik via Facebook deze reportage van ‘de moraalridders’ uit 2004 te zien.
En er lijkt acht jaar later nog bar weinig veranderd.
Of het zou moeten zijn dat de politiek iets transparanter geworden is. Dat gebeurde niet van harte, maar doordat Social Media sinds 2004 mainstream werden. Mensen konden naar hartelust bloggen, twitteren en facebooken over wat hen zinde, niet zinde en inspireerde. Mensen konden hun ideeën delen, maar ook hun grieven. Iedereen die dat wou kreeg een stem.
Daarmee werden en worden oude hiërarchiën steeds vaker gedwongen tot transparantie. Inmiddels heeft dat al regenten de kop gekost, vooral die regenten die gewend waren alles binnen hun elite-clubjes te regelen zijn zich kapot geschrokken. Ze begrijpen het niet.

Op de Haagse vierkante kilometer zitten mensen die geleerd is om hogerop te komen door loyaliteit, eigen meningen zijn gevaarlijk voor de partijen. Maar met de komst van Social Media wordt dat steeds vaker wat lastig. De burger praat namelijk terug. En dat is best eng en gaat veel verder dan een kruisje op een stemformulier zetten.
De kiezer zoekt mensen in Den Haag waar hij zich mee kan identificeren, volksvertegenwoordigers, maar steeds vaker zijn die politici opgeleid om te besturen en hebben weinig voeling meer met de echte wereld. Dat knaagt nog wat verder aan het toch al wankele vertrouwen in de politiek.
Slechts 2% van de Nederlanders is lid van een politieke partij en die 2% gaat zich de komende 6-7 weken weer actief op alle online platformen storten. Of ze daarmee ook de 98% niet-leden buiten hun gezichtsveld gaan bereiken is nog maar de vraag.
De politici die het (micro)debat aandurven met de burger zijn nog steeds in de minderheid. Maar ze zijn er gelukkig wel. En steeds meer.
Zoals eerder gemeld kies ik voor LibDem en zal ik die partij ook steunen om deelname aan de verkiezingen mogelijk te maken.
In mijn overtuiging gaan echte vernieuwingen en hervormingen namelijk niet en nooit uit het gevestigd establishment komen. Daarvoor zijn de persoonlijke belangen in de top van dat establishment nu eenmaal te groot.

Even over die politiek

Omroep Zeeland maakte er maandag de kop van een artikel van. Ik vond het zelf eigenlijk geen nieuws en was die dag vooral met de opening van onze nieuwe winkel bezig. Maar goed; ik wil best even mijn overwegingen van de afgelopen maanden met jullie delen.

Nederland Lokaal
Een aantal maanden geleden alweer – nog voor het kabinet viel- werd ik benaderd door Ton Schijvenaars van Nederland Lokaal. Hij wilde graag eens met me praten. Het kabinet viel en die partij doet mee aan de verkiezingen op 12 september. Nu heb ik zelf eigenlijk altijd een lichte allergie voor lokale partijen gehad die ik uit ervaring vaak ‘vechtpartijen’ noem. In het verleden heb ik het ook wel cafépolitiek genoemd. Ton wou graag eens met me praten.
Ik snap de overwegingen van Nederland Lokaal om mee te doen met de verkiezingen. 24,5% van de Nederlanders stemt gemeentelijk of regionaal op lokale partijen die lijntjes met Den Haag ontberen waar wel veel beleid gemaakt wordt dat lokaal ook van belang is. Maar het woord ‘lokaal’ druist wel in tegen mijn persoonlijke overtuiging dat de techniek anno 2012 van de hele wereld een dorp maakt, geografische beperkingen doet vervagen en de P van plaats een stuk minder belangrijk is geworden waar het om communicatie en het vinden van gelijkgestemden gaat.

Lees verder

Open brief aan Mark Rutte

Beste Mark,

Het moet me even van het hart. Ik ben sinds 1 januari van dit jaar geen lid meer van de VVD. Ik heb me jarenlang ingezet voor die partij.
Voor ik ooit lid werd had ik de beginselverklaring zorgvuldig doorgelezen. Ik kan me namelijk alleen verbinden aan een partij waar ik het mee eens ben met een filosofie die aansluit bij de mijne.
De vijf liberale waarden vormen de basis voor die beginselverklaring. Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid. Lees verder