Open brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de tunnel

Geachte mevrouw van Nieuwenhuijzen, beste Cora,

Ik voel de behoefte u een open brief te schrijven. Ik heb namelijk de afgelopen dagen het debat gevolgd waarin uw begroting voor 2021 in de Tweede Kamer behandeld werd.
En waarin ook het amendement van de PVDA en de SP met brede steun uit andere fracties behandeld werd over het eindelijk tolvrij maken van de Westerscheldetunnel omdat die tol zorgt voor ongelijkheid, een hele regio beperkt in kansen en voor sociale armoede zorgt.

Ik snap hoe de politiek binnen de VVD werkt, ben lang genoeg actief lid geweest en weet dus ook dat er binnen de VVD alleen carriërekansen zijn als je geen principes hebt, of bereid bent die ten allen tijde opzij te zetten in ruil voor macht.
Als je daar gevoelig voor bent ben je een perfecte minister.

Ik ben zelfs slechts een sukkel (dat noemen we hier in Zeeuws-Vlaanderen een duts) die zich enkel belangeloos inzet voor zaken die er voor mij en mijn omgeving toe doen en kan absoluut niet tegen onrecht. Dat ik daarmee een inkomen van minder dan een kwart van dat van u heb zonder noemenswaardige vakanties vind ik prima, ik vind welzijn een stuk belangrijker dan welvaart.

Maar goed. Die tunnel.
Uw schriftelijke antwoorden gisteren raakten kant nog wal. En uw inbreng in het debat ook niet.
De enige reden dat de Westerscheldetunnel nu 100% eigendom is van de provincie Zeeland komt doordat minister Zalm (ook VVD) de Westerscheldetunnel die toen nog voor 95,4% eigendom van het Rijk was in 2006 wilde verkopen aan buitenlandse investeerders.
Voor het rendement. En eeuwige tol.
In 2002 wilde Zalm al een extra tunnel, de Sluiskiltunnel.
In 2006 bedacht hij dat verkoop van de aandelen van de Westerscheldetunnel de staatskas flink zouden kunnen spekken, en zette daarmee de Provincie in de uitverkoop en tegen de muur.

De Tweede Kamer floot hem terug. Er werd uiteindelijk niet geprivatiseerd, maar Zalm eiste wel hetzelfde rendement van de Provincie Zeeland als die Franse investeerders geboden hadden. 7,5% rendement ten gunste van de staatskas. Van 750 miljoen dus. En schijnbaar was ons college van GS destijds niet sterk genoeg en ging daarmee akkoord. De uiteindelijke verkoop werd ondertekend door Wouter Bos, de opvolger van Zalm op Financiën.
En passant werd ook de bijdrage uit het Rijk als compensatie voor de autoveren teruggebracht van 51 miljoen per jaar naar ongeveer de helft.

U stond gisteren als een Iraakse propagandaminister te propaganderen dat er keiharde afspraken zijn met de provincie Zeeland over het in stand houden van de tol. Het tolvrij maken van de tunnel heeft niet uw prioriteit. (vergelijking is niet van mij)

Ja afspraken noemt u het. Anderen zouden het anders noemen. Ze stonden en staan bij de Provincie Zeeland tegen de muur. Ze hadden een soort van geweersloop op hun hoofd. Slikken of stikken.
Het Rijk is de enige partij die ooit aan die tunnel verdiende en nu nog steeds verdient. Het rendement (op welke andere weg maakte u een rendement van 7,5%?) en 21% BTW over elke passage.
En de Provincie ging vervolgens na 2009 graaien in de tolgelden, die werden namelijk niet meer enkel gebruikt voor aflossing en onderhoud zoals verankerd in de tunnelwet Westerschelde maar er werden meerdere tunnels van gebouwd, infrastructuur van aangelegd en men wilde nog heel veel meer.
Dat kwam uw ministerie mooi uit. Dat hoefde u dan niet te doen.

Ondertussen betaalden de Zeeuwen ook al de hoogste opcenten voor de wegenbelasting van het land. Zonder snelwegen. Zonder fatsoenlijke verbindingen en OV.

De Westerscheldetunnel was al lang afbetaald en tolvrij geweest als de constructie van voor 2009 was blijven bestaan. Met 95,4% eigendom Rijk.
Die tunnel is al lang geen regionale verbinding meer maar een internationale tussen de havens van Vlissingen, Gent en Zeebrugge.

In de afgelopen 17 jaar verdwenen alle rijksdiensten uit Zeeuws-Vlaanderen (we waren altijd zelfvoorzienend) waardoor je voor een bezoek aan de belastingdienst, RDW, KVK, rechtbank, UWV, GGD en nog vele andere diensten nu minstens 10 euro kwijt bent. Of je aangewezen bent op Vlaanderen, maar we betalen onze belastingen in Nederland. En die grens blijkt ineens ook gesloten te kunnen worden.
Dan is er niks meer.

Door de acties van onze stichting Zeeland Tolvrij in het afgelopen jaar lijkt het tij nu langzaam wel  te keren.
In Middelburg, maar ook in Den Haag.
Van die Iraakse propagandaminister heeft niemand ooit meer iets gehoord. U kunt dat lot nog ontlopen. Ik praat u graag bij.
Neem het amendement van PVDA/SP over. En de motie van D66/CDA ook.
Tolvrij in 2021, in kaart brengen hoe het debacle van destijds – veroorzaakt door Zalm en het ongelimiteerde marktdenken door de overheid in die jaren – ervoor zorgde dat een grensregio al jarenlang als wingewest gebruikt wordt. En hoe dat opgelost kan worden met de provincie Zeeland.
Wij als Zeeland Tolvrij bereiden nu gerechtelijke procedures voor.
U doet ons namelijk te kort als Nederlandse burgers.
U mag me altijd bellen.
Of doneren.

Met vriendelijke groet,

Petra de Boevere

Zeeland Tolvrij, politiek en het Zeeuws referendum

Al meer dan tien jaar staat in vrijwel alle Provinciale verkiezingsprogramma’s een Tolvrije Tunnel. Dat snap ik wel, want iets in je verkiezingsprogramma zetten waar het volk om smeekt levert nu eenmaal stemmen op.
En ja, tijdens coalitie-onderhandelingen vindt geen van de onderhandelaars dat vervolgens belangrijk genoeg om ook als breekpunt te laten fungeren.
Want zeg nou eerlijk, de inkomsten zijn toch prachtig? Daar kun je andere leuke dingen mee doen. Zo is er uit de tolopbrengsten inmiddels een extra tunnel gefinancierd, eigenlijk twee, ook een fietstunnel werd gefinancierd, en verschillende andere infra-projecten werden ook betaald met de tolopbrengsten.
Of dat mag en mocht is nog maar de vraag. Dat is immers nooit juridisch getoetst aan de tunnelwet die zegt dat tolgelden enkel voor onderhoud tunnel en toegangsweg gebruikt mogen worden. Lees verder

Hoe gaat het kabinet nu de tol betalen?


Ik heb eigenlijk nooit eerder zo’n eensgezindheid gezien als in de afgelopen weken in Zeeland inzake het afblazen van de komst van de marinierskazerne.
Provinciale Staten, alle dertien gemeentes, alle politieke partijen en de burgers, we zijn het allemaal wel met elkaar eens. We zijn allemaal besodemieterd. We zijn belogen en bedrogen.
Eensgezindheid ontstaat vaak pas als je een gezamenlijke vijand hebt, die hebben we. In dit geval is dat ons kabinet.
Oké, Barbara Visser gaf toe een fout te hebben gemaakt. Dat was volgens haar vooral een fout in de communicatie, ze zei negentien keer sorry in het debat waarbij de publieke tribune uitpuilde met Zeeuwen. Dat waren niet zomaar Zeeuwen. Op de tribune zaten burgemeesters, Statenleden, raadsleden en betrokken Zeeuwen die de moeite namen ‘helemaal’ naar Den Haag te gaan. Zeeland-Den Haag is in kilometers gerekend net zo ver als Den Haag-Zeeland, toch lijkt de afstand tot Zeeland voor onze bestuurders in Den Haag veel groter. Lees verder

Mijn voorspellingen voor 2017

Ik ben geen paragnost, ik ben ook geen helderziende, maar ik wil ook best eens proberen voorspellen. Je moet immers alles minstens één maal in je leven doen. Dit zie ik vanavond in mijn halfvolle kristallen glas.

Mijn voorspellingen voor 2017:

In januari gaat het vriezen en komen de ijsmeesters in Friesland diverse malen bij elkaar. Er komt echter helaas toch geen elfstedentocht.

In februari worden er in het hele land rode rozen uitgedeeld en tegen het einde van de maand februari zien we in het zuiden van het land veel mensen die zich wat vreemd gedragen en opvallende kleding dragen. Lees verder

Aan Jan Dijkgraaf

Beste Jan,

Als trouwe lezer van je ‘briefjes van Jan’ voel ik de behoefte je nu een briefje van Petra te schrijven. Je weet vaak de vinger op de zere plek te leggen. Je kunt als opiniemaker als geen ander agenderen en niet zelden gebeurt er ook iets na zo’n stukje.
Dat vind ik mooi en kan ik waarderen. De rol van de boze bezorgde kritische burger is je op het lijf geschreven.
We hebben mensen als jou nodig aan de zijlijn, wars van partijbelangen en achterliggende politieke agenda’s. Mensen die kritische stukjes kunnen tikken en politici en ‘oude media’ voortdurend bij de les houden.
Dat is niet meer geloofwaardig als je zelf lijsttrekker bent. Op het moment dat je deel uitmaakt van een politieke partij ben je geen onafhankelijke opiniemaker meer. Lees verder

Open Brief aan Ernst-Jan Rozendaal

Beste Ernst-Jan,

ginnikenVoelt dat nu goed zo’n column schrijven waarin je door flinke delen context weg te laten karaktermoord op iemand pleegt? Geeft je dat een fijn gevoel? Dankzij jouw column in de PZC van vanochtend vinden zelfs Zeeuwse CDA-raadsleden het nu nodig me openlijk een racist te noemen.

Ik zal je van wat meer context voorzien. De context die je had kunnen kennen als je de moeite had genomen je er ook in te verdiepen, maar dat is natuurlijk wel iets meer werk dan iemand in de krant in een column beschadigen waardoor die persoon te maken krijgt met aanvallen van mensen die nu eenmaal alles geloven dat in de krant staat. Niemand gelooft zomaar wat op Twitter staat, bij een krant ligt dat toch anders. Lees verder

Hallo Den Haag nog een keer

Hier ben ik weer eens. Ik probeer me tegenwoordig steeds minder boos te maken. Ik las vandaag dat op 1 januari 2016 nog 1,67% van de Nederlandse bevolking lid was van een politieke partij.  Dat is wel een beetje weinig. Een paar jaar geleden was dat nog 2%. 1,67% van de Nederlandse bevolking die ons land regeert, bestuurt en waaronder de invloedrijke baantjes worden verdeeld.
Ik moet dit even uitleggen denk ik. Ik las dat nog 285.000 mensen lid zijn van een politieke partij en heb toen even zelf mijn rekenmachine gepakt en dat gedeeld door 170.000, 1% van 17 miljoen.
Ik behoor tot de 98,33% die afhaakte.
Ooit was ik actief lid van een politieke partij. Ik haakte af om het gekonkel en het gebrek aan principes. Hoe hoger ik kwam binnen die partij hoe meer ik zag hoe de smerige spelletjes werkten. Dat waren niet mijn spelletjes, het was niet hoe ik wilde bijdragen aan de samenleving.
98,33% van de Nederlanders is nooit actief geweest in de politiek of inmiddels afgehaakt, maar jullie behoren tot die 1,67%. Lees verder

Indi tonic en Indi lemon tonic voor Helma Nepperus

indi2Vandaag ging het in het debat in de Tweede Kamer onder andere over tonic en bitter lemon. VVD-kamerlid Helma Nepperus vond dat de duurzaamheid in het kamerrestaurant te ver was doorgeschoten, want daardoor zou er geen tonic en bitter lemon meer verkrijgbaar zijn. En dat was jammer want dat dronk haar zus zo graag.
Dit had ze misschien beter op Twitter even aangekaart dan in de kamer, want er bestaan tegenwoordig echt heel veel botanisch gebrouwen tonics, uit natuurlijke producten bereid en met heel veel smaak. En je hoeft ze echt niet met gin te mengen om ervan te genieten. Puur kan ook. Dat had ik haar graag verteld voor ze er aandacht voor vroeg in de kamer waar de tonickennis waarschijnlijk niet zo bijster groot is. Lees verder

The Power of the Crowd en de Zeeuwse Leeuw

Greenpeace snapte in 2010 al hoe je online een leger kon mobiliseren. Het bedrijf Nestlé toen nog niet. Nestlé maakt onder andere KitKats. In die KitKats werd palmolie gebruikt. Greenpeace maakte een luguber filmpje over het verderfelijke van die palmolie en dat filmpje ging viral. Duizenden mensen reageerden bij Nestlé. En Nestlé maakte de grootste fouten die het kon maken. Ze verwijderden reacties en probeerden het filmpje van YouTube te laten verwijderen. Als je een online leger fanatieker wilt maken, is dit het succesrecept. Na twee maanden haalde Nestlé bakzeil en verklaarde per direct te stoppen met het gebruik van palmolie en die te vervangen voor duurzame.
Wat dit te maken heeft met de Zeeuwse leeuw? Bijzonder weinig. Het heeft wel alles te maken met de veranderende tijdsgeest en toegenomen technische mogelijkheden waardoor ‘the crowd’ een stem kreeg. Iedereen werd de media en kreeg ook de kracht van de media. Mits je maar met genoeg mensen bent. Lees verder

LibDem en de (oude) media

Schermafbeelding 2014-05-19 om 22.42.27De SP deed er 20 jaar over om de eerste kamerzetels te bemachtigen. Twintig jaar, het is bijna een hele generatie.
Toen ik per 1 januari 2012 mijn lidmaatschap van de VVD opzegde omdat ik vond dat de VVD de liberale waarden verkwanselde werd ik een  zoekende liberaal.

Kunduz
Toen het kabinet enkele maanden later viel en er een, ook voor mij en mijn branche, desastreus Kunduz-akkoord getekend werd mocht ik aanschuiven in Debat op 2.
Aan de ‘overkant’ van de studio zaten VVD’ ers die het akkoord verdedigden. Maar na afloop van de opnames buiten het zicht van de camera’s vertelden diezelfde VVD’ers me dat zij ook niet blij waren met het akkoord. Wel dat er een akkoord was, maar niet met de inhoud, dat werd jammer genoeg niet met draaiende camera’s gezegd. Er werd aan toegevoegd: “Ach Petra en jij stemt straks ook gewoon weer VVD, want voor het MKB is er helemaal geen alternatief.”
Ik vond het een arrogante uitspraak en ging mede door deze uitspraak intensiever op zoek naar een alternatief. Er moest verdorie toch een echt liberaal alternatief zijn binnen ons politieke spectrum? Lees verder