Zeeland Tolvrij, politiek en het Zeeuws referendum

Al meer dan tien jaar staat in vrijwel alle Provinciale verkiezingsprogramma’s een Tolvrije Tunnel. Dat snap ik wel, want iets in je verkiezingsprogramma zetten waar het volk om smeekt levert nu eenmaal stemmen op.
En ja, tijdens coalitie-onderhandelingen vindt geen van de onderhandelaars dat vervolgens belangrijk genoeg om ook als breekpunt te laten fungeren.
Want zeg nou eerlijk, de inkomsten zijn toch prachtig? Daar kun je andere leuke dingen mee doen. Zo is er uit de tolopbrengsten inmiddels een extra tunnel gefinancierd, eigenlijk twee, ook een fietstunnel werd gefinancierd, en verschillende andere infra-projecten werden ook betaald met de tolopbrengsten.
Of dat mag en mocht is nog maar de vraag. Dat is immers nooit juridisch getoetst aan de tunnelwet die zegt dat tolgelden enkel voor onderhoud tunnel en toegangsweg gebruikt mogen worden.
Lees die tunnelwet nog even goed door. Die geeft namelijk ook de mogelijkheid om de tolperiode nog eens met 20 jaar te verlengen mochten de resultaten van de NV Westerscheldetunnel tegenvallen. Dan wordt het 2053. En hoe meer je moet bekostigen uit die tolgelden hoe langer het duurt.
Er rijden al vele jaren dagelijks veel meer voertuigen door de tunnel dan ooit geprognotiseerd. Hij was al lang afbetaald geweest als tolgelden enkel waren gebruikt zoals in de tunnelwet bedoeld.
Welke andere weg van 6,6 km lang in Nederland heeft trouwens een eigen marketingafdeling?

Debat
Met een nipse meerderheid werd in de Tweede Kamer de motie weggestemd  om BOVENOP het compensatiepakket voor de Marinierskazerne de tunnel tolvrij te maken. En nee, dat was niet IN PLAATS VAN zoals door de VVD werd geframed. De reden van het wegstemmen was dat de landelijke coalitie vond dat zij daar niet over gingen. Maar dat gaan ze natuurlijk wel.
Overigens was ook de afgeblazen Marinierskazerne al compensatie voor de vele weggetrokken rijksdiensten. Vooral uit Zeeuws-Vlaanderen.
De tunnel werd sinds de opening in 2003 vooral een afvoerpijp voor rijksdiensten.

Wingewest
In 2009 werd de tunnel door het Rijk aan de Provincie verkocht met een rendement (!) van 7,5%. (Zie kamerstuk)
Zeg mij eens, op welke cruciale verbindingsweg wordt of werd nog meer winst gemaakt?
Met die tolopbrengsten (vooral opgebracht door Zeeuws-Vlamingen) is een deel van de staatsschuld afgelost.
Over elke passage wordt ook nog steeds 21% BTW geheven dat naar de Staatskas vloeit. Wederom vooral opgebracht door Zeeuws-Vlamingen.
Het is echt een politieke keuze om de tunnel een Rijksweg te maken. Daar gaan Tweede Kamerleden dus wel degelijk over.

Referendum.
Onze gewaardeerde Zeeuwse Statenleden hebben de Zeeuwse burgers in 2014 een extra democratisch instrument gegeven, een referendumverordening.
Daar mag dus elke kiesgerechtigde Zeeuwse burger gebruik van maken. Makkelijk wordt dat niet gemaakt. Zeker niet in tijden van Corona waarin geen evenementen plaatsvinden waar je handtekeningen kunt staan werven en het ook nog eens met soms niet te ontcijferen handgeschreven lijsten moet. Graag ook dus met je eigen pen in verband met besmettingsgevaar.
Statenleden van de coalitiepartijen haastten zich direct bij onze aankondiging te zeggen dat er toch niks aan dat compensatiepakket zou veranderen. Het was immers al besloten daarmee akkoord te gaan..
Maar beste Statenleden toch, dat is toch het hele idee en doel van die referendumverordening die jullie ons schonken? Dat de Zeeuwse bevolking iets kan vinden van een al genomen besluit. Weliswaar raadgevend, maar we hoorden in het Provinciale debat over dat compensatiepakket zo vaak dat de  Zeeuwen zo blij waren met de inhoud van het pakket dat we dat dan ook wel graag getoetst willen zien en van de Zeeuwen zelf willen horen.
Het is toch raar dat we als burgers een democratisch instrument krijgen aangereikt waar men van hoopt dat niemand het ooit zal gebruiken?
Of is er eigenlijk gewoon vergeten die Provinciale verordeningen die nog in vijf provincies van kracht zijn af te schaffen toen het landelijke raadgevend referendum direct ten grave werd gedragen toen de uitslag van het eerste referendum ongewenst was?

En dan het frame.
De Stichting Zeeland Tolvrij zal alle democratische en juridische wegen die tot haar beschikking staan bewandelen om het doel van de stichting te bereiken. Zeeland Tolvrij. En dat geldt dan ook voor het fiets-voetveer, maar dat is een stap verder.
Op de avond voor het debat in Middelburg hielden we voor de deur van de vergaderlokatie zelf een openbare vergadering. We namen tuinstoelen en koffie mee.
Daar was elk Statenlid vooraf van op de hoogte gesteld. Er kwam er tot onze teleurstelling echter  slechts één opdagen. Martin Bos, Statenlid van Forum voor Democratie in PS.
En er kwam pers opdagen.
De foto’s van die avond helpen nu andere partijen in de Staten om ons in een bepaalde politieke hoek te duwen. Maar waar waren jullie die avond allemaal toch?
Wij zijn als Stichting A-Politiek. De leden van het actiecomité en onze sympathisanten hebben enkel een gezamenlijk doel. Geen gezamenlijke politieke overtuiging.
Wij sluiten niemand uit.
Wij niet.
Twee leden van de Provinciale SGP-fractie hebben inmiddels ook een lang gesprek met een delegatie van ons comité gehad. De CDA-gedeputeerde zegde de afspraak af nadat we een WOB-verzoek indienden naar de gang van zaken ivm de financiële constructie rond de tunnel.
Binnen de PVDA-fractie is er ook wel discussie. Onze voorzitter is namelijk nog lid van die partij.
Vandaag zijn er in Middelburg 2211 (mooi getal) handtekeningen afgeleverd op de Provinciale Griffie voor het inleidend verzoek tot het referendum.

Het afgelopen half jaar hebben we in Zeeuws-Vlaanderen pijnlijk ervaren wat er gebeurt als je ineens in een stuk niemandsland zit. Noordelijk een dure toltunnel en zuidelijk een grens die ineens bleek dicht te kunnen. Echt dicht. Met containers en hekwerken compleet met Checkpoint Charlies. Wij betalen belastingen in Nederland. We willen er dan ook wel graag bij horen. Genoeg is echt genoeg.

Wordt vervolgd.
En lang leve de democratie.
Hoop ik.

Extra achtergrondinformatie over de effecten van de tol versus de afschaffing vindt u in het rapport Tolweg of Tol weg.

2 reacties op “Zeeland Tolvrij, politiek en het Zeeuws referendum

  1. Prima gefundeerd verhaal en cq vraagstelling.
    Zeeland Tolvrij en wel nu!!!

  2. Wat me mog steeds erg versteld doet staan is dat het hele project met “fly-overs etc bij de aansluiting naar de sloeweg mee gefinancierd is uit opbrengsten uit de tolgelden.
    Ook verbaasd het mij dat de tunnel onder het “kanaal door Walcheren” wel gefinancierd is door rijksbijdregen. En geen tol wordt geheven! Is dat de te dicht bij de “bron” ;lees Middelburg.

Reacties zijn gesloten.