De wet van de willekeur

Er is nogal wat commotie in Slijtersland. Iedereen kent inmiddels wel de discussie over blurring en alcohol.
De Slijtersunie wordt door de voorstanders van alcoholbeschikbaarheid in alle winkels nogal makkelijk weggezet als zeur, maar dat is wel enorm downplayen van het probleem. Het gaat hier om het gelijkheidsbeginsel en het handhaven van de wet. Vergunninghouders (Slijters en Horeca) worden nog steeds beboet als ze de wet overtreden. Niet-vergunninghouders worden niet gecontroleerd en daar wordt inmiddels gedoogd waar vergunninghouders voor worden beboet. Volstrekte willekeur.

Van Rijn
De Drank & Horecawet (DHW) valt niet onder het ministerie van Economische zaken maar onder dat van Volksgezondheid. We doen het in Nederland met onze DHW best goed. We bevinden ons waar het problemen met alcohol betreft onder het gemiddelde van de Europese landen. Het veel striktere beleid in Scandinavië werkt meer misbruik in de hand, het soepelere beleid in o.a. België en Duitsland ook. We lijken met ons beleid de gulden middenweg te hebben gevonden waar het verantwoord gebruik en beschikbaarheid van alcohol betreft.
Staatssecretaris van Rijn wil een accijnsverhoging om de problemen nog verder in te dammen, kamerlid Erik Ziengs komt met een wetsvoorstel om alcohol veel breder beschikbaar te maken. Hij stelt zelf dat daarbij de grens bij sterke drank ligt. Maar het is juist sterke drank dat opduikt tussen spijkerbroeken, op kapperstafels en nu ook bij kaasboeren. Kennen mensen het verschil wel tussen zwak-alcoholische dranken en sterke drank? In TV-items over blurringprojecten zag ik likeur van 30% bij bakkers. Boven de 15% is alcholhoudende drank sterke drank. Dit zou niet kunnen in de blurringprojecten maar stond overal wel. Het is een glijdende schaal.
Gedoogd door gemeenten die alleen handhaven als ze daar door procedures toe gedwongen worden. Dat is alleen mogelijk geworden doordat de handhaving werd overgeheveld van de NVWA naar de gemeenten.
Staatssecretaris van Rijn speelt hier overigens een kwalijke rol. Hij raadde de VNG de pilots met alcohol die in strijd waren met de wet af maar weigerde op te treden. Hij liet de Slijtersunie ervoor procederen, zo komt het ook goed wat hem betreft, maar het is wel de omgekeerde wereld. De staatssecretaris moet juist voor de wetshandhaving zorgen en niet die handhavende rol van juridische procedures door belangenorganisaties laten afhangen. Een rechter handhaaft de wet wel en pas na zo’n procedure wordt er uiteraard wel gehandhaafd. Voor elke gemeente moet er een aparte procedure gestart worden met alle kosten en energie vandien.

Blurringsprojecten worden stopgezet
Vandaag stopte de gemeente Roosendaal met de pilot blurring na een geslaagde bezwaarprocedure op het besluit niet te handhaven en geeft aan de 15 deelnemende zaken te gaan handhaven. Evenals de gemeente Voorburg-Leidschendam die bij 7 deelnemende zaken zal gaan handhaven na een geslaagde bezwaarprocedure. Beide brieven zijn gedateerd op 13 februari.
Christelijke partijen in de kamer hebben al aangegeven dat als er een verruiming van de beschikbaarheid komt door het aannemen van het wetsvoorstel van Ziengs zij alleen akkoord gaan als daar een accijnsverhoging tegenover staat. Politiek handjeklap met als grote verliezer de branche. Mijn branche, die het op Europees niveau juist heel goed doet in de aanpak van misbruik en voorlichting over verantwoord gebruik.
Ik krijg zelf veel buitenlandse klanten in de winkel die aangenaam verrast zijn door ons assortiment. Zulke winkels hebben en kennen ze niet in België, Duitsland en Frankrijk. Ik leg ze dan uit dat door de Nederlandse wetgeving er in ons land specialisten zijn ontstaan en je bij ons zonder begeleiding onder de 18 geen toegang hebt. “Zouden ze bij ons ook moeten doen.” klinkt het dan. In onze buurlanden staat sterke drank in de supermarktschappen, dat betekent ook geen advies, alleen hardlopers en geen specialiteiten. Die kun je in onze buurlanden vrijwel alleen op het vliegveld kopen.

Joustra
joustraVandaag saneerden diverse slijters de producten van de Weduwe Joustra. Heleen Sonnenberg, directrice van de Weduwe, plaatste een foto op Facebook waarop ze juichend in een kaaswinkel staat waar het hele Joustra-assortiment sterke dranken boven de kaasvitrine prijkt. De gemeente Leeuwarden zou dat gedogen omdat het streekproducten betreft. Nou met die argumentatie kan in Schiedam ook elke winkel sterke drank verkopen zonder slijtvergunning of ook maar enige eisen aan leeftijd en diploma’s van verkopers.
Heleen haalde inmiddels, door de reacties van slijters – haar klanten – de posting weg van Facebook, maar daarmee zijn de flessen sterke drank nog niet weg bij de kaasboer in Leeuwarden. Juichende distillateurs die hun producten bij de kaasboer promoten, het is weer een stap verder en een signaal dat distillateurs dan (hiephoi) de slijters niet meer nodig hebben.

Willekeur
Als de wet verandert (lees afgeschaft) mogen wij slijters ook alles, al zijn we op dat moment geen slijters meer. Ruim 70% van consumenten gaf in een onderzoek van Eén Vandaag aan geen behoefte te hebben aan een bredere beschikbaarheid van alcohol. Het CBL, de Raad voor de Nederlandse Detailhandel, de Koninklijke Slijtersunie, VDN en KHN zien niets in het voorstel van Ziengs.
Naast de genoemde branche-organisaties (deze sprak ik zelf, mocht ik er nog missen graag een berichtje) hebben ook 11 gezondheidsorganisaties zich inmiddels tegen blurring en het voorstel uitgesproken in het alcoholmanifest.
Het voorstel komt uit de koker van de modewinkeliers verenigd in INretail. Ik ben benieuwd hoe groot de groep ondernemers is die deze kant op wil gaan. Zou iemand in mijn winkel geknipt willen worden? INretail verzet zich zelf trouwens sterk tegen retail bij horecabedrijven maar vindt dus tegelijkertijd dat ze zelf wel horeca moeten kunnen bedrijven.
Als de wet verandert is er simpelweg geen DHW meer nodig, dan mag iedereen alles, zullen er naast een toename in beschikbaarheid van alcohol, meer uitwassen en incidenten met alcohol plaats vinden, zal er een accijnsverhoging komen met alle gevolgen vandien, en zal uiteindelijk een verschraling in het aanbod volgen. En of dat de juiste weg is waag ik sterk te betwijfelen.
Voorlopig is er een DHW die inmiddels een wet van de willekeur geworden is. De willekeur van burgemeesters.
Ook de STIVA voelt de bui al hangen en is een lobby gestart.

Naschrift:
De VNG pleit naast een bredere beschikbaarheid van alcohol (ze willen de scheiding retail, horeca en slijters weg hebben en steunen het wetsvoorstel van Ziengs) ook voor een algeheel reclameverbod voor alcohol. Wat de VNG betreft mag je overal alcohol verkopen maar mag niemand dat meer weten. Daar schiet onze branche al helemaal niets mee op.
Hier de brief van de VNG aan de Staatssecretaris.

(PS: ik ben ook bijzonder lid en adviseur van de Slijtersunie)

2 reacties op “De wet van de willekeur

  1. Wat ik een buitengewoon curieuze parlementaire koopmansroute vind, is het verruimen van regelgeving in combinatie met accijnsverhoging. Het signaal dat ik zie is ‘als je betaald mag alles’.

    Al eerder zei ik iets tegen je dat een beetje vloeken voor een slijters kerk is: waarom moet in godsnaam het concept ‘beleving’ (dat is nogal je van het voor winkeliers waar ik regelmatig toch niet zoveel te beleven vind) aan alcohol geknoopt worden? Het hoort prima te zijn om in een winkel koffie en thee aan je klanten te geven zonder dat er alcohol bij betrokken is. Boodschappen/winkelen horen geen bedekte drank gelagen te zijn. Je bent met winkelen bezig en niet met ‘wie is de BOB’.

    Wij kennen elkaar goed genoeg maar toch: ik ben niet van de blauwe knoop. Er staat een vat whisky op m’n keukentafel (net zo’n streekproduct), maar gun mensen hun vak, hun vakmanschap en houd als overheid je boodschap eenduidig: kinderen wordt wijsgemaakt niks tot je 18e. Dan ga je ook niet verruimen voor een paar accijns euro’s.

  2. Ik volg het hele kat en muisspel over alcohol beschikbaarheid al een tijdje en als je het mij vraagt dan moet iedereen die in een winkel werkt waar alcohol (zwak of sterk ) wordt verkocht een sociale hygiene certificaat hebben. zodat alcohol altijd wordt verkocht door iemand die weet alcohol met je doet ! En natuurlijk reguleer je hier op natuurlijke wijze de verkoop van alcohol mee en de prijzen waartegen ze worden aangeboden en bescherm je de burger !

    Als je dit integraal invoert gaan supermarkten rekenen of ze nog alcohol willen verkopen en tegen welke prijs en heeft de ware specialist meer ruimte om zich te ontwikkelen en als er blurring is zal er dus eerst geïnvesteerd moeten worden in kennis van de medewerkers en dan is de lol er snel af.

    Al met al kennis is de beste selectie en beschermingsfactor voor handel en consument

Reacties zijn gesloten.