Lobstar Gin van kreeften is wettelijk gezien geen gin

kreeft“Ik ben de eerste ter wereld die een gin maakt op basis van een levend wezen”, zegt hij fier.
Aan het woord is de Belgische sterrenchef Kristof Marrannes.
Maar het is niet waar. O ja hij is misschien best de eerste die op het idee komt een levende kreeft te laten trekken in alcohol en die soep dan met een aantal andere ingrediënten in een fles stopt. Alcohol doet hetzelfde als kokend water; aroma’s en smaak onttrekken aan een product. Maar zo’n product met een dierlijke basis mag volgens mij wettelijk gezien nooit gin heten.

Dieren en drank
Er worden wel meer dieren gebruikt in de gedistilleerdindustrie. In Mexico zijn ze er goed in, zo vind je vaak een worm onder in je mezcal, die zou ook smaak afgeven en het staat stoer als je hem naar binnenwerkt. Het eten van die worm zou de potentie verhogen.
Ik had ooit een Engelse klant die in Breskens in de vis werkte, dat rook ik altijd. Na zijn bezoek zette ik altijd de voor- en achterdeur even tegen elkaar open. Hij kwam altijd mijn miniaturen mezcal opkopen, daarin zat namelijk een full size worm, terwijl er in een grote fles ook slechts één worm zat. Hij noemde de wormen ‘nice and crispy’.

Meegedistilleerde kippenborsten
In Mexico wordt ook Mezcal de Pechuga gemaakt, het is een mezcal waarbij bij de derde distillatie bovenin de ketel een hele kippenborst hangt en wordt meegedistilleerd.
Mezcal is eigenlijk hetzelfde als tequila. Mezcal is een verzamelnaam voor elke alcoholische drank die uit het sap van de agave wordt gedistilleerd. De productieregio en de agavesoort zijn de enige details die tequila onderscheiden van andere mezcals.
De naam tequila is een beschermd handelsmerk en mag alleen gedragen worden door mezcals uit de streek rond Santiago de Tequila en dragen de titel Hecho en México (‘made in Mexico’).
Er bestaan wodka’s waar een schorpioen in drijft en af en toe neemt de douane flessen in beslag waar een cobra in zit. De cobra is een beschermde diersoort. Maar die schorpioen en cobra zijn net als de worm in de mezcal niet meegedistilleerd.

EU-definitie gin
Volgens de EU-regelgeving (zie pagina 38-39 van de link)  mag gin alleen gin heten als het uit louter plantaardige ingrediënten is samengesteld waarin de jeneverbes duidelijk aanwezig is.
Claimen dat je de eerste gin van een levend wezen maakt is (volgens mij) ongeveer hetzelfde als claimen dat je er als eerste in geslaagd bent frisdrank met alcohol te maken omdat je dat op het etiket zet.

Update 17 maart 2015: Reacties waarom dit wel gin zou mogen heten krijg ik graag. Ik heb per mail een reactie van de producent gekregen, maar ben nog niet overtuigd. Mij is niet helder of een distillaat van gemacereerde levende kreeft een toegestaan ‘aroma’ is. Producent verwijst naar de bijlage aroma’s in de EU-regelgeving.
gindefinitie

8 reacties op “Lobstar Gin van kreeften is wettelijk gezien geen gin

 1. De bijlage waarvan sprake is nochtans glashelder:
  “Deze richtlijn is van toepassing op aroma’s, gebruikt of bestemd voor gebruik in of op levensmiddelen om hieraan geur en/of smaak te geven en op uitgangsmaterialen die worden gebruikt bij de bereiding
  van aroma’s.
  2. In deze richtlijn wordt verstaan onder:
  a) „aroma”: een aromastof, een aromatiserend preparaat, een verwerkingsaroma,
  een rookaroma of mengsels daarvan;
  b) „aromastof”: een gedefinieerde chemische stof met aromatiserende eigenschappen, die is verkregen door:
  i) geschikte fysische procédés (met inbegrip van distillatie en vloeistofextractie) of enzymatische of microbiologische procédés uit een produkt van plantaardige of dierlijke oorsprong, hetzij als
  zodanig, hetzij voor consumptie door de mens verwerkt door middel van traditionele levensmiddelenbereidingswijzen (met
  inbegrip van drogen, roosten en fermenteren)

  • Er is een lijst van 2800 toegestane aroma’s, ik weet niet of deze ‘aroma’s’ daar ook opstaan. Ik heb de lijst nog niet kunnen vinden.

   • Maar er staat toch nergens dat de aroma’s beperkt zouden moeten blijven tot die lijst? En waar in de bewuste passage is er trouwens sprake van die lijst?

    • Die lijst geldt sinds oktober 2014 voor alle levensmiddelen in de EU, dus ook voor gedistilleerde dranken, alle aroma’s moeten getest zijn voordat ze worden toegevoegd aan de lijst. Ik zoek de lijst nog:-) http://www.waarenwet.nl/site/artikel_detail/20096271.html

     “Toevoeging van nieuwe aromastoffen
     Nieuwe aromastoffen mogen pas worden gebruikt als ze zijn beoordeeld en toegevoegd aan de lijst. Hiervoor geldt dus het zogenaamde pre market approval-principe.
     Om de goedkeuring te verkrijgen moeten de procedures als vermeld in Verordening 1331/2008/EG12 en 234/2011/EG13 gevolgd worden.

     Intrekken bestaande regelingen
     Tegelijk met het van toepassing worden van de Aromaverordening worden Verordening 2232/96/EG, Verordening 1565/2000/EG en Beschikking 1999/217/EG (genoemd in voetnoot 3, resp. 4 en 5) op 22 oktober 2013 ingetrokken, met dien verstande dat Verordening 1565/2000/EG van toepassing zal blijven op, op dat tijdstip, in beoordeling zijnde aromastoffen.

     Inwerkingtreding en fasering
     De verordening is in werking getreden op 22 oktober 2012 en zal van toepassing zijn op 22 april 2013. Vanaf dat moment gaan de verschillende overgangsperioden tellen. Dit betekent dat vanaf 22 oktober 2014 aromastoffen die niet zijn opgenomen in de EU-lijst niet meer in aroma’s mogen worden toegepast.
     – See more at: http://www.waarenwet.nl/site/artikel_detail/20096271.html#sthash.lk54Jt69.dpuf

    • Persoonlijk vind ik het een degeneratie van het gebruik van het woord Gin als daar behalve plantaardige ook dierlijke stoffen in zitten. Ik heb inmiddels begrepen dat er vermeld zal woorden dat er schaaldieren in gebruikt zijn. De producent ontkent overigens in een mail dat er levende kreeften gebruikt worden, de discussie daarover zou uit de koker van een overijverige journalist komen.

     • Dit laatste klopt inderdaad. De vraag van de journalist was als volgt: zou het ook mogelijk zijn dit met levende kreeften te doen, waarop de chef bevestigend heeft geantwoord. Er komen na de lancering foto’s online waar dit duidelijk zichtbaar is.

 2. … “van dierlijke oorsprong”, dus.
  Dat geldt trouwens ook voor de “Ant Gin” van het restaurant Noma, een gin gemaakt van … mieren, wat wel meteen de claim ontkracht dat het de eerste gin gemaakt op basis van een levend wezen zou zijn!

  • Als het gebruik van kreeft in levensmiddelen niet is toegestaan, dan vrees ik voor alle producenten van kreeftensoep, kreeftenolie, kreeftenextract,…

Reacties zijn gesloten.